Regels en voorwaarden

Regels en Voorwaarden

Bij registratie verklaar je akkoord te gaan met onderstaande regels en voorwaarden:

Bij het registreren en het plaatsen van berichten wordt je IP-adres gelogd. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Het e-mailadres waarmee je je registreert, is niet zichtbaar voor anderen.

Alle berichten, informatie en foto's die op Teslaforum.nl worden geplaatst, worden eigendom van Teslaforum.nl. Zonder schriftelijke toestemming van de Administrator mag niets van Teslaforum.nl (ook geen onderdelen van deze website) verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook.

Aangezien er voortdurend berichten worden geplaatst op Teslaforum.nl, is het onmogelijk om alle berichten vooraf te bekijken of de juistheid van informatie te controleren. Het forum wordt regelmatig gecontroleerd, maar het team van Teslaforum.nl is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en kan niet instaan voor de juistheid, noch voor de volledigheid hiervan.

In de berichten en onderwerpen worden opvattingen en ideeën van de auteurs weergegeven; deze ideeën komen niet per definitie overeen met de opvattingen van Teslaforum.nl of haar beheerders. Teslaforum.nl is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze site.

Op Teslaforum.nl tolereren we geen enkele vorm van SPAM of berichten naar andere gebruikers die dat niet op prijs stellen. Elke gebruiker die wordt betrapt op het spammen van andere gebruikers, wordt zonder enig bericht verbannen van het forum. Ook het herhaaldelijk versturen van (commerciële) aanbiedingen via PM of e-mail zal worden gezien als SPAM.

Veel plezier op het forum!

Het team van Teslaforum.nl